Duurzame inzetbaarheid

/Duurzame Inzetbaarheid
Duurzame Inzetbaarheid2019-01-02T13:57:05+00:00

Duurzame inzetbaarheid

Geef mensen de kans het verschil te maken en ze komen in beweging.

Het kan u ’s nachts uit uw slaap houden: wat te doen met bijscholingen, langer doorwerken, verzuimbeleid, arbeidsmobiliteit? Medewerkers vragen zich af: “Hoe kunnen we langer mee blijven doen?” Organisaties peinzen over de vraag: “Hoe kan ik langer met mijn medewerkers doen?”

De wereld lijkt sneller te draaien. We krijgen het drukker, er is meer stress om zaken op tijd af te krijgen, maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Het is noodzakelijk om kennis en vaardigheden van organisatie en medewerkers op peil te houden om mee te kunnen blijven doen.

Herkent u dit? Dan is het tijd even stil te staan en te kijken naar de strategie, de koers die de organisatie wil varen. Onderzoeken welke gebieden aandacht nodig hebben en wat dat betekent voor het bedrijf. Wat verwacht u van uw medewerkers en welke talenten en kwaliteiten zijn daarvoor nodig?  Op welke gebieden moet je gaan excelleren en wat betekent dat voor de waarde die je als bedrijf moet creëren? Voor welke groepen medewerkers is interventie een goed middel? Begin tijdig met aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wacht niet tot de problemen zich opstapelen.

Neem Contact Op

Persoonlijke coaching

Exclusieve aandacht. Een eigen coach voor medewerkers die willen investeren in hun ontwikkeling. Laten we kennis maken. Als er een klik is en wederzijds vertrouwen, gaan we aan de slag. We maken een persoonlijk plan, afgestemd op de behoefte van medewerker en organisatie. Door de gesprekken, het stellen van vragen, het vinden van andere invalshoeken en oplossingen ontstaan nieuwe inzichten. De medewerker heeft een echte sparringpartner en is zich na afloop meer bewust van zichzelf en de relatie tot anderen. De nieuwe inzichten en adviezen kunnen direct in de praktijk gebracht worden.

Loopbaan coaching

Wilt u beweging in uw loopbaan? Heeft u ambities of bent u juist op zoek naar uw talenten? Wat houdt u tegen om stappen te maken? Ga samen met een loopbaancoach op zoek naar uw behoeften, talenten en kwaliteiten met behulp van de talenten- en drijfverentest. Als u dat goed in beeld heeft, kunt u keuzes maken. Inzicht is belangrijk als u zichzelf wilt verbeteren. De coach begeleidt vanaf de zijlijn, u heeft zelf de regie over de beweging in uw eigen carrière.

De verschillende medewerkers

Ze ontwikkelen zichzelf en het lijkt of ze geen extra aandacht nodig hebben. Het gevaar bij deze groep schuilt in het feit dat de jongere, getalenteerde mensen gemakkelijker weg gaan en moeilijk te binden zijn.

Ontwikkeling van kennis, inzicht en vaardigheden op diverse vakgebieden.

Medewerkers die binnenkort niet meer productief zijn vanwege het vervallen van hun werkzaamheden, dan wel dat er gezien hun niveau geen plaats meer is binnen de organisatie. Deze medewerkers zullen moeten afvloeien, al dan niet natuurlijk.

Oudere of minder vitale medewerkers die onvoldoende productief lijken te worden in relatie tot hun arbeidsvoorwaarden. Deze groep moet wellicht minder gaan werken of anders ingezet worden. Wet- en regelgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Maar ook voorlichting op het gebied van bijvoorbeeld de pensioenvoorziening.

Medewerkers die dreigen af te haken doordat ze onvoldoende wendbaar en weerbaar zijn om de productiviteit te genereren die van ze verwacht mag worden. Maar tegelijkertijd wel de kennis en intelligentie bezitten die voor de organisatie van waarde is. Voor deze medewerkers is het belangrijk aandacht te besteden aan attitude en orientatie.

Bij het in kaart brengen van deze groepen en de interventies die ondernomen zouden moeten worden, spelen de volgende aspecten een rol:

  • Externe regelgeving
  • Interne processen en procedures, bijvoorbeeld de HR cyclus
  • Financiële situatie van de werknemer. Wat betekent minder werken of verlies van de baan.
  • De cultuur van de organisatie. Kan en wil men de eigen toekomst en die van anderen onder ogen zien. Begint het thema duurzame inzetbaarheid op dag één van iemands arbeidscontract of pas als het een probleem geworden is?

Wij denken dat het verstandig is dat je als organisatie beleid maakt waarin het naast doelstellingen en uitgangspunten ook gaat over de inzet van specifieke aandacht, begeleiding, tools en training voor de te onderscheiden groepen medewerkers. En dat je er niet vroeg genoeg mee kunt beginnen.

Een wake-up call. Met de directie en de HR manager gaan wij om de tafel zitten en maken inzichtelijk wat de stand van zaken is binnen de organisatie. Wij begeleiden u met het in kaart brengen van de beleidsbehoefte en wat er zou moeten gebeuren om een antwoord te vinden op de vragen: “Hoe kan de organisatie langer met medewerkers doen” en “Hoe kunnen medewerkers langer meedoen”.

Wilt u weten welke talenten en kwaliteiten uw medewerkers hebben en hoe die passen bij de talentbehoefte van uw bedrijf? Wij brengen het voor u in kaart en laten u zien waar de matches zijn. Waar een tekort is, adviseren wij over bijscholing, welke talenten geworven moeten worden en welke mensen overbodig worden. Manhattan Management Service beschikt over een uniek onderzoeksprogramma en neemt ook assessments af.

Sommige medewerkers hebben een mentale impuls nodig zodat ze weerbaarder en flexibeler worden. Door coaching en training krijgen ze een beeld van hun eigen behoeften, wensen en mogelijkheden. Ze werken intensief aan zichzelf. Het resultaat is dat ze vitaal en gemotiveerd zijn, de regie in eigen handen nemen. Zo kunnen ze binnen of buiten de organisatie aan de slag op een plek die past bij hun mogelijkheden.

Afscheid nemen van medewerkers is soms onvermijdelijk en u wilt dit netjes afhandelen. Manhattan Management Service helpt u met een outplacement programma. We begeleiden deze medewerkers bij het oriënteren op de arbeidsmarkt, netwerken, schrijven van sollicitatiebrieven, voeren van sollicitatiegesprekken en het sluiten van een nieuw arbeidscontract. Het coachings- en trainingsprogramma is vaak onderdeel van het outplacementtraject